پیغام کوتاه

فقط کاربران عضو سايت ميتوانند پيغام کوتاه ارسال نمايند لطفا وارد سيستم شويد يا عضو شويد.
آمار کاربران
جستجو
      
   

ارشيو پيغام کوتاه
allah63: رابعه عدویه ( یکی از عرفای بزرگ) هر وقت یک روز به بلایی دچار نمی شد می گفت؛ خدایا نان بی خورش چگونه خورم؟
allah63: ازرسول خدا(ص) پرسیدند؛ محبوب ترین عمل نزد خداوند چیست؟ فرمود؛ نماز اول وقت
allah63: وجدان راحت بهتر از زندگی راحت است من یک خواب راحت را بر یک تختخواب راحت ترجیح می دهم ( ؟ )
jahanara: اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند. (گوته)
jahanara: بدون باختن برنده نمی شوی. (مثل روسی)
jahanara: آنچه ما بکاریم درو می کنیم و سرنوشت ما را به جزای کارهایمان خواهد رسانید. (اپیکوس فیلسوف)
jahanara: بدبختی انسان از جهل نیست از تنبلی است. (دیل کارنگی)
jahanara: علت هر شکستی عمل کردن بدون فکر است. (الکس مکنزی)
jahanara: از دشتمن خودت یکبار بترس و از دوست خودت هزار بار. (چارلی چاپلین)
jahanara: جواهر بدون تراش و مرد بدون زحمت ارزش پیدا نمی کنند. (مثل چینی)
jahanara: کار و کوشش ما را از سه عیب دور می دارد، افسردگی، دزدی و نیازمندی. (ولتر)
jahanara: سرچشمه همه فسادها بیکاری است، شیطان برای دست های بیکار، کار تهیه می کند. (پاسکال)
jahanara: صاحب همت در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد. (ناپلئون)
jahanara: مرد بلند همت تا پایه بلند به دست نیاورد از پای طلب ننشیند. (کلیله و دمنه)
jahanara: همت آن است که هیچ حادثه و عارضه ای، مانع آن نگردد. (ابن عطا)
jahanara: زندگی دشوار است اما من از او سرسخت ترم.
jahanara: خداوند همه چیز را در یک روز نیافریده است پس چه چیز باعث شده که من بیندیشم که می توانم همه چیز را در یک روز بدست بیاورم.
jahanara: تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند، فاصله این دو را زندگی کنیم. (سانتابان)
jahanara: شاخ پربار سر بر زمین می نهد و عظمت آن هم چنان در فروتنی او جلوه گر است. (گاندی)
jahanara: اگر می خواهی در برابر قاضی نایستی، قانونمند زندگی کن. (ولتر)
jahanara: بدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی. (کنفوسیوس)
jahanara: مصمم به نیک بختی باش، نیک بخت می شوی. (لینکلن)
jahanara: نه ترن، نه ریل ها، اصل نیستند، اصل حرکت است. (ژیلبر سیسبرون)
jahanara: نوابغ بزرگ زندگی نامه بسیار کوتاهی دارند. (امرسون)
jahanara: انسان نمی تواند به همه نیکی کند، ولی می تواند نیکی را به همه نشان دهد. (رولن)
1  2  3  4  5  6

صفحه 1 / 6      بعد